solidarni z ukraina

W związku z sytuacją na Ukrainie, Polski Związek Badmintona jako jeden z pierwszych krajowych związków zaprezentował swoje oficjalne stanowisko.
OŚWIADCZENIE

Drugim krokiem było skierowanie przez PZBad pisma do BWF oraz BE.
LIST